Công văn 12348/TCHQ-TXNK năm 2014 về hàng hóa nhập khẩu bán cho doanh nghiệp chế xuất

Văn bản hướng dẫn việc mua bán hàng hóa do các doanh nghiệp trong khu chế xuất và doanh nghiệp nội địa cũng như hàng quá cảnh, tái xuất ….

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 12348/TCHQ-TXNK
V/v: hàng hóa nhập khẩu bán cho DNCX
Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2014

Kính gửi: Công ty CP Đầu tư than Quảng Ninh.
(Số 76, đường Bàu Bàng, khu 1, P. Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 040914/CVQN-TXK ngày 04/9/2014 của Công ty CP Đầu tư than Quảng Ninh đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan và chính sách thuế mặt hàng than có nguồn gốc nhập khẩu sau tái xuất vào khu phi thuế quan. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1) Về thủ tục hải quan.

– Theo nội dung nêu tại công văn số 040914/CVTQN-TXN của Công ty CP Đầu tư than Quảng Ninh thì: Khi Công ty SCG Trading Việt Nam nhập khẩu lô hàng than đá có xuất xứ Indonesia bán hàng cho Công ty CP Đầu tư than Quảng Ninh là mua bán nội địa hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu.

– Khi Công ty CP Đầu tư than Quảng Ninh bán hàng cho Công ty Baiksan Việt Nam là doanh nghiệp chế xuất thì được coi là xuất khẩu hàng hóa, lúc này Công ty CP Đầu tư than Quảng Ninh sẽ mở tờ khai xuất khẩu, Công ty Baiksan sẽ mở tờ khai nhập khẩu.

2) Về chính sách thuế.

Căn cứ quy định tại khoản 8 Điều 112 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính thì hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan (để sử dụng trong khu phi thuế quan hoặc xuất khẩu ra nước ngoài; trừ trường hợp xuất vào Khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại – công nghiệp và các khu vực kinh tế khác thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính) được xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với số lượng hàng thực tế tái xuất và không phải nộp thuế xuất khẩu nếu đáp ứng các điều kiện nêu tại điểm a khoản này.

Hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu, không thu thuế xuất khẩu thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 120, Điều 126 Thông tư số 128/2013/TT-BTC.

Đề nghị Công ty CP Đầu tư than Quảng Ninh đối chiếu với quy định nêu trên để thực hiện và liên hệ với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu hàng hóa để được xem xét xử lý theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CP Đầu tư than Quảng Ninh được biết./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục Giám sát quản lý;
– Lưu: VT, TXNK-Hòa (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Dương Thái

Hỏi đáp Công văn 12348/TCHQ-TXNK năm 2014 về hàng hóa nhập khẩu bán cho doanh nghiệp chế xuất trực tuyến

Liên hệ luật sư

Thông tin bắt buộc*
 • Công ty Luật LAWPRO Công ty Luật LAWPRO

  Năm 2007, LAWPRO được thành lập với tôn chỉ mục đích xuyên suốt là xây dựng niềm tin và uy tín đối với khách hàng – Trust Creates Value, đưa LAWPRO trở thành thương hiệu tư vấn luật tin cậy của [...]

 • Cam kết giá trị Cam kết giá trị

  1. Đội ngũ nhân sự chất lượng: LAWPRO có đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn được đào tạo bài bản ở các trường đại học luật, chuyên ngành luật lớn trong và ngoài nước, nhiều người đã [...]

 • Thành tích nổi bật của công ty luật Lawpro Thành tích nổi bật của công ty luật [...]

  Trong quá trình tác nghiệp, Công ty luật LAWPRO đã nhiều lần được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội và Sở Tư pháp thành phố Hà Nội [...]

 • Giao dịch điển hình Giao dịch điển hình

  Với đội ngũ Luật sư và các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý, Công ty Luật LAWPRO đã cung cấp dịch vụ pháp lý cho các khách hàng là doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động [...]