Công văn 2145/BXD-KTXD năm 2014 giải quyết những vướng mắc trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Trường hợp tiến độ thi công công trình chậm không do lỗi của Nhà thầu thì Nhà thầu được bù đắp những chi phí phát sinh trực tiếp từ việc gia hạn thời gian hợp đồng như: chi phí trượt giá nguyên vật liệu, nhân công, máy thi công và những chi phí khác có liên quan; việc xác định các chi phí này, các bên phải căn cứ vào nội dung hợp đồng và các quy định của Nhà nước có liên quan để xác định cho phù hợp.

BỘ XÂY DỰNG
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 2145/BXD-KTXD
V/v: giải quyết những vướng mắc trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2014

Kính gửi: Công ty cổ phần Xây dựng 47

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 1171/CV-KTKH ngày 16/8/2014 của Công ty cổ phần Xây dựng 47 về việc giải quyết những vướng mắc trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về việc chậm tiến độ:

a) Trường hợp tiến độ thi công công trình chậm không do lỗi của Nhà thầu thì Nhà thầu được bù đắp những chi phí phát sinh trực tiếp từ việc gia hạn thời gian hợp đồng như: chi phí trượt giá nguyên vật liệu, nhân công, máy thi công và những chi phí khác có liên quan; việc xác định các chi phí này, các bên phải căn cứ vào nội dung hợp đồng và các quy định của Nhà nước có liên quan để xác định cho phù hợp.

b) Trường hợp tiến độ thi công công trình chậm do lỗi của nhà thầu: các khối lượng thực hiện ngoài thời gian thực hiện hợp đồng đã ký do lỗi của nhà thầu thì việc điều chỉnh giá được tính tại thời điểm kết thúc thi công của công tác đó quy định trong Biểu tiến độ của hợp đồng đã ký kết hay tại thời điểm thực tế thi công tùy theo điều kiện nào có lợi cho chủ đầu tư đồng thời tiến hành xử lý phạt hợp đồng theo quy định trong hợp đồng đã ký.

2. Điều chỉnh giá hợp đồng:

Hợp đồng số 58/XL-AL ngày 28/9/2007 là hợp đồng theo đơn giá và việc điều chỉnh hợp đồng được thực hiện theo Điều 50 và Điều 57 Luật đấu thầu (Khoản 6.1 Điều 6 Hợp đồng số 58/XL-AL) do vậy, việc điều chỉnh giá thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 về hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng và văn bản số 1551/BXD-KTXD ngày 01/8/2008 về hướng dẫn một số nội dung của Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng.

Căn cứ ý kiến trên, Công ty cổ phần Xây dựng 47 tổ chức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu VT, Vụ KTXD (THa 8).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

Hỏi đáp Công văn 2145/BXD-KTXD năm 2014 giải quyết những vướng mắc trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trực tuyến

Liên hệ luật sư

Thông tin bắt buộc*
 • Công ty Luật LAWPRO Công ty Luật LAWPRO

  Năm 2007, LAWPRO được thành lập với tôn chỉ mục đích xuyên suốt là xây dựng niềm tin và uy tín đối với khách hàng – Trust Creates Value, đưa LAWPRO trở thành thương hiệu tư vấn luật tin cậy của [...]

 • Cam kết giá trị Cam kết giá trị

  1. Đội ngũ nhân sự chất lượng: LAWPRO có đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn được đào tạo bài bản ở các trường đại học luật, chuyên ngành luật lớn trong và ngoài nước, nhiều người đã [...]

 • Thành tích nổi bật của công ty luật Lawpro Thành tích nổi bật của công ty luật [...]

  Trong quá trình tác nghiệp, Công ty luật LAWPRO đã nhiều lần được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội và Sở Tư pháp thành phố Hà Nội [...]

 • Giao dịch điển hình Giao dịch điển hình

  Với đội ngũ Luật sư và các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý, Công ty Luật LAWPRO đã cung cấp dịch vụ pháp lý cho các khách hàng là doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động [...]