Công văn 22/BXD-HĐXD năm 2014 hướng dẫn Thông tư 01/2012/TT-BXD về thủ tục cấp giấy phép thầu và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam

Công văn quy định việc thực hiện giấy phép nhà thầu nước ngoài, theo đó nhà thầu nước ngoài sẽ bị đình chỉ thực hiện nếu như không sử dụng nhà thầu Việt Nam.

BỘ XÂY DỰNG
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 22/BXD-HĐXD
V/v: hướng dẫn Thông tư số 01/2012/TT-BXD.
Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2014.

Kính gửi: Tổ hợp nhà thầu JGCS

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số L-NSO/MOC-0001 ngày 17/9/2014 của Tổ hợp nhà thầu JGCS về hướng dẫn tuân thủ Thông tư số 01/2012/TT- BXD ngày 08/5/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép thầu và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam (gọi tắt là Thông tư 01/TT-BXD). Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Công ty SI C& E CO., LTD, là pháp nhân Hàn Quốc đã được Bộ Xây dựng cấp Giấy phép thầu số 76/QĐ-BXD ngày 28/7/2014 để thực hiện thầu phụ Gói thầu xây dựng số 2 cho Dự án liên hợp lọc hoá dầu Nghi Sơn tại khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Theo quy định tại Thông tư 01/TT-BXD thì thành phần hồ sơ xin cấp Giấy phép thầu của Công ty SI C& E CO., LTD có kèm theo Hợp đồng số 06/2014/HĐNT/SIE&C-TECH ngày 30/6/2014 với nhà thầu phụ Việt Nam là Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển kỹ nghệ và xây dựng Việt Nam.

2. Công ty SI C& E CO., LTD không sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam đã ký kết trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thầu, do đó theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 8 Thông tư 01/TT-BXD, Công ty SI C& E CO., LTD có thể bị đình chỉ công việc thực hiện theo Giấy phép thầu số 76/QĐ-BXD ngày 28/7/2014 do Bộ Xây dựng cấp và chỉ được tiếp tục thực hiện khi sử dụng thầu phụ Việt Nam theo hợp đồng đã ký kết hoặc có thỏa thuận khác.

Bộ Xây dựng đề nghị Tổ hợp nhà thầu JGCS nghiên cứu, xem xét, chấn chỉnh hoặc chấm dứt hợp đồng với Công ty SI C& E CO., LTD vì không tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Tổ hợp nhà thầu nghiên cứu và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng (để b/c);
– TT Bùi Phạm Khánh (để b/c);
– Cục GĐNN về CLCTXD;
– Vụ HTQT;
– Lưu: VT, Cục HĐXD (NLĐ – 07).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Bùi Trung Dung

Hỏi đáp Công văn 22/BXD-HĐXD năm 2014 hướng dẫn Thông tư 01/2012/TT-BXD về thủ tục cấp giấy phép thầu và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam trực tuyến

Liên hệ luật sư

Thông tin bắt buộc*
 • Công ty Luật LAWPRO Công ty Luật LAWPRO

  Năm 2007, LAWPRO được thành lập với tôn chỉ mục đích xuyên suốt là xây dựng niềm tin và uy tín đối với khách hàng – Trust Creates Value, đưa LAWPRO trở thành thương hiệu tư vấn luật tin cậy của [...]

 • Cam kết giá trị Cam kết giá trị

  1. Đội ngũ nhân sự chất lượng: LAWPRO có đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn được đào tạo bài bản ở các trường đại học luật, chuyên ngành luật lớn trong và ngoài nước, nhiều người đã [...]

 • Thành tích nổi bật của công ty luật Lawpro Thành tích nổi bật của công ty luật [...]

  Trong quá trình tác nghiệp, Công ty luật LAWPRO đã nhiều lần được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội và Sở Tư pháp thành phố Hà Nội [...]

 • Giao dịch điển hình Giao dịch điển hình

  Với đội ngũ Luật sư và các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý, Công ty Luật LAWPRO đã cung cấp dịch vụ pháp lý cho các khách hàng là doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động [...]