Công văn 2352/BXD-QLN năm 2014 hướng dẫn việc thực hiện nghĩa vụ dành quỹ đất đầu tư xây dựng nhà ở xã hội của chủ đầu tư cấp II khi nhận chuyển nhượng của chủ đầu tư cấp I

Ngày 16/9/2014, Công ty TNHH đầu tư kinh doanh bất động sản Song Lập có văn bản số 07/2014/CV-SONG LẬP đề nghị hướng dẫn việc thực hiện nghĩa vụ dành quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội khi nhận chuyển nhượng toàn bộ diện tích đất ở tại dự án Khu nhà ở tại phường Phú Hữu, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh từ chủ đầu tư cấp I là Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật công nghệ môi trường Sài Gòn. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

BỘ XÂY DỰNG
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 2352/BXD-QLN
V/v hướng dẫn việc thực hiện nghĩa vụ dành quỹ đất đầu tư xây dựng nhà ở xã hội của chủ đầu tư cấp II khi nhận chuyển nhượng của chủ đầu tư cấp I
Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2014

Kính gửi: Công ty TNHH đầu tư kinh doanh bất động sản Song Lập

1. Theo báo cáo và hồ sơ kèm theo văn bản số 07/2014/CV-SONG LẬP của Công ty TNHH đầu tư kinh doanh bất động sản Song Lập (Công ty Song Lập) thì Công ty nhận chuyển nhượng toàn bộ diện tích đất ở tại dự án Khu nhà ở tại phường Phú Hữu, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh từ chủ đầu tư cấp I là Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật công nghệ môi trường Sài Gòn (Công ty Edico), đã được Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Hồ Chí Minh thừa uỷ quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND) thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với toàn bộ đất ở tại Dự án là 79.907,8 m2. Tại các văn bản do cơ quan có thẩm quyền của UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành về giao chủ đầu tư và quy hoạch chi tiết 1/500 của Dự án, cụ thể như: Quyết định số 2308/QĐ-UBND ngày 15/5/2014 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh Quyết định số 3452/QĐ-UBND ngày 12/7/2005 và số 814/QĐ-UBND ngày 03/3/2009 của UBND Thành phố, giao Công ty Edico làm chủ đầu tư thực hiện dự án Khu nhà ở tại phường Phú Hữu, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh ; UBND quận 9 thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 295/QĐ-UBND ngày 18/9/2013, phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4479/QĐ-UBND ngày 08/9/2014, phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500 đối với Dự án, trong cơ cấu sử dụng đất của Dự án không có mục quỹ đất hoặc quỹ nhà ở xã hội,…. Nay Công ty Song Lập đề nghị hướng dẫn việc thực hiện nghĩa vụ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội của chủ đầu tư cấp II khi nhận chuyển nhượng của chủ đầu tư cấp I là Công ty Edico.

2. Theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản và nhà ở thì chủ đầu tư cấp II sau khi nhận chuyển nhượng dự án từ chủ đầu tư cấp I sẽ được thừa hưởng các quyền lợi và nghĩa vụ của chủ đầu tư cấp I. Theo quy định tại Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội thì: Trường hợp dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị mới đã lựa chọn chủ đầu tư trước thời điểm Nghị định 188/2013/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành, nhưng chưa bố trí quỹ đất 20% dành để phát triển nhà ở xã hội mà sau thời điểm Nghị định 188/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành dự án đó bị thu hồi theo quy định của pháp luật để giao cho chủ đầu tư khác thì chủ đầu tư dự án đó (chủ đầu tư mới) có trách nhiệm tổ chức lập, điều chỉnh quy hoạch để bố trí bổ sung quỹ đất 20% trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc chuyển giao quỹ nhà ở tương đương hoặc nộp bằng tiền tương đương theo quy định (Khoản 4 Điều 5 Thông tư số 08/2014/TT-BXD ngày 23/5/2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ).

Căn cứ vào các quy định nêu trên, sau khi Công ty Song Lập được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép việc nhận chuyển nhượng toàn bộ diện tích đất ở thuộc dự án Khu nhà ở tại phường Phú Hữu, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh từ chủ đầu tư cấp I là Công ty Edico, Công ty Song Lập thực hiện thủ tục xin công nhận chủ đầu tư và chấp thuận đầu tư thì Công ty không phải thực hiện nghĩa vụ dành quỹ đất ở hoặc diện tích sàn nhà ở để phát triển nhà ở xã hội theo quy định tại Nghị định số 188/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Trên đây là ý kiến Bộ Xây dựng trả lời văn bản số 07/2014/CV-SONG LẬP của Công ty TNHH đầu tư kinh doanh bất động sản Song Lập./.

Như trên;
– BT Trịnh Đình Dũng (để B/C);
-UBND TP Hồ Chí Minh;
– Sở XD TP Hồ Chí Minh;
– Lưu: VT, QLN(2b).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

Hỏi đáp Công văn 2352/BXD-QLN năm 2014 hướng dẫn việc thực hiện nghĩa vụ dành quỹ đất đầu tư xây dựng nhà ở xã hội của chủ đầu tư cấp II khi nhận chuyển nhượng của chủ đầu tư cấp I trực tuyến

Liên hệ luật sư

Thông tin bắt buộc*
 • Công ty Luật LAWPRO Công ty Luật LAWPRO

  Năm 2007, LAWPRO được thành lập với tôn chỉ mục đích xuyên suốt là xây dựng niềm tin và uy tín đối với khách hàng – Trust Creates Value, đưa LAWPRO trở thành thương hiệu tư vấn luật tin cậy của [...]

 • Cam kết giá trị Cam kết giá trị

  1. Đội ngũ nhân sự chất lượng: LAWPRO có đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn được đào tạo bài bản ở các trường đại học luật, chuyên ngành luật lớn trong và ngoài nước, nhiều người đã [...]

 • Thành tích nổi bật của công ty luật Lawpro Thành tích nổi bật của công ty luật [...]

  Trong quá trình tác nghiệp, Công ty luật LAWPRO đã nhiều lần được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội và Sở Tư pháp thành phố Hà Nội [...]

 • Giao dịch điển hình Giao dịch điển hình

  Với đội ngũ Luật sư và các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý, Công ty Luật LAWPRO đã cung cấp dịch vụ pháp lý cho các khách hàng là doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động [...]