Công văn 3429/LĐTBXH-VL năm 2014 thẩm định vị trí công việc được tuyển người lao động nước ngoài

Nội dung thẩm định nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài của doanh nghiệp, tổ chức gồm: vị trí công việc, số lượng, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, mức lương, thời gian làm việc. Việc thẩm định dựa trên cơ sở đề xuất và giải trình của người sử dụng lao động;
—–

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-
Số: 3429/LĐTBXH-VL
V/v thẩm định vị trí công việc được tuyển người lao động nước ngoài.
Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2014

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

Trả lời Công văn số 3067/UBND-VX ngày 21/8/2014 của quý Ủy ban nhân dân về việc ghi ở trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 3 của Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP thì trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của người sử dụng lao động thì Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổng hợp, thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận và thông báo bằng văn bản về từng vị trí công việc được sử dụng người lao động nước ngoài theo chấp thuận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Nội dung thẩm định nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài của doanh nghiệp, tổ chức gồm: vị trí công việc, số lượng, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, mức lương, thời gian làm việc. Việc thẩm định dựa trên cơ sở đề xuất và giải trình của người sử dụng lao động; thực tế sử dụng lao động nước ngoài của người sử dụng lao động; thị trường lao động của địa phương và khả năng đáp ứng của người lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển lao động nước ngoài để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định cấp giấy phép lao động nước ngoài.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, đề quý Ủy ban nghiên cứu, thực hiện.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Thứ trưởng Nguyễn Thanh Hòa (để b/c);
– Lưu: VP, CVL.
TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC VIỆC LÀM
Nguyễn Thị Hải Vân

Hỏi đáp Công văn 3429/LĐTBXH-VL năm 2014 thẩm định vị trí công việc được tuyển người lao động nước ngoài trực tuyến

Liên hệ luật sư

Thông tin bắt buộc*
 • Công ty Luật LAWPRO Công ty Luật LAWPRO

  Năm 2007, LAWPRO được thành lập với tôn chỉ mục đích xuyên suốt là xây dựng niềm tin và uy tín đối với khách hàng – Trust Creates Value, đưa LAWPRO trở thành thương hiệu tư vấn luật tin cậy của [...]

 • Cam kết giá trị Cam kết giá trị

  1. Đội ngũ nhân sự chất lượng: LAWPRO có đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn được đào tạo bài bản ở các trường đại học luật, chuyên ngành luật lớn trong và ngoài nước, nhiều người đã [...]

 • Thành tích nổi bật của công ty luật Lawpro Thành tích nổi bật của công ty luật [...]

  Trong quá trình tác nghiệp, Công ty luật LAWPRO đã nhiều lần được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội và Sở Tư pháp thành phố Hà Nội [...]

 • Giao dịch điển hình Giao dịch điển hình

  Với đội ngũ Luật sư và các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý, Công ty Luật LAWPRO đã cung cấp dịch vụ pháp lý cho các khách hàng là doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động [...]