Công văn 3432/LĐTBXH-LĐTL năm 2014 về chấm dứt hợp đồng lao động

Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-
Số: 3432/LĐTBXH-LĐTL
V/v chấm dứt hợp đồng lao động
Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2014

Kính gửi: Công ty trách nhiệm hữu hạn Alstom Việt Nam
(Đ/c: Tầng 20, tòa nhà Capital Tower, số 109 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội)

Trả lời văn bản ngày 15/8/2014 của Công ty trách nhiệm hữu hạn Alstom Việt Nam đề nghị hướng dẫn về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 36 của Bộ luật Lao động năm 2012 thì trường hợp hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc người lao động đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội và tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 187 của Bộ luật này thì thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động.

2. Theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật Lao động thì hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc.

3. Căn cứ vào các quy định nêu trên và đối chiếu với trường hợp của Công ty trách nhiệm hữu hạn Alstom Việt Nam thì trường hợp người lao động của Công ty đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động nhưng chưa đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng chế độ hưu trí theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, tuy nhiên người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Khoản 3 Điều 36 của Bộ luật Lao động thì Công ty trách nhiệm hữu hạn Alstom Việt Nam có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật Lao động nêu trên.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty trách nhiệm hữu hạn Alstom Việt Nam biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– TT. Phạm Minh Huân (để b/c);
– Lưu VT, Vụ LĐTL.TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Hoàng Minh Hào

Hỏi đáp Công văn 3432/LĐTBXH-LĐTL năm 2014 về chấm dứt hợp đồng lao động trực tuyến

Liên hệ luật sư

Thông tin bắt buộc*
 • Công ty Luật LAWPRO Công ty Luật LAWPRO

  Năm 2007, LAWPRO được thành lập với tôn chỉ mục đích xuyên suốt là xây dựng niềm tin và uy tín đối với khách hàng – Trust Creates Value, đưa LAWPRO trở thành thương hiệu tư vấn luật tin cậy của [...]

 • Cam kết giá trị Cam kết giá trị

  1. Đội ngũ nhân sự chất lượng: LAWPRO có đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn được đào tạo bài bản ở các trường đại học luật, chuyên ngành luật lớn trong và ngoài nước, nhiều người đã [...]

 • Thành tích nổi bật của công ty luật Lawpro Thành tích nổi bật của công ty luật [...]

  Trong quá trình tác nghiệp, Công ty luật LAWPRO đã nhiều lần được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội và Sở Tư pháp thành phố Hà Nội [...]

 • Giao dịch điển hình Giao dịch điển hình

  Với đội ngũ Luật sư và các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý, Công ty Luật LAWPRO đã cung cấp dịch vụ pháp lý cho các khách hàng là doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động [...]