Công văn 3846/TCT-CS năm 2014 về chính sách thuế nhà thầu do Tổng cục Thuế ban hành

Thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế đối với ngành kinh doanh thương mại: cung cấp hàng hóa theo điều kiện giao hàng DDP, DAT, DAP (Các điều khoản thương mại quốc tế – Incoterms) là 1 %.
——–

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-
Số: 3846/TCT-CS
V/v: chính sách thuế nhà thầu.
Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2014

Kính gửi: Công ty TNHH Nipro Pharma Việt Nam
(Địa chỉ: Lô số IN1-4A, IN1-4B, Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng, Thủy Nguyên, TP Hải Phòng).

Trả lời công văn số NPV-OD-14-115 ngày 21/07/2014 của Công ty TNHH Nipro Pharma Việt Nam về chính sách thuế nhà thầu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 1 Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 của Bộ Tài chính quy định về đối tượng áp dụng của Thông tư:

“1. Tổ chức nước ngoài kinh doanh có cơ sở thường trú tại Việt Nam hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; cá nhân nước ngoài kinh doanh là đối tượng cư trú tại Việt Nam hoặc không là đối tượng cư trú tại Việt Nam (sau đây gọi chung là Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài) kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận, hoặc cam kết giữa Nhà thầu nước ngoài với tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc giữa Nhà thầu nước ngoài với Nhà thầu phụ nước ngoài để thực hiện một phần công việc của Hợp đồng nhà thầu.

2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa tại Việt Nam theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ và có phát sinh thu nhập tại Việt Nam trên cơ sở Hợp đồng ký giữa tổ chức, cá nhân nước ngoài với các doanh nghiệp tại Việt Nam (trừ trường hợp gia công và xuất trả hàng hóa cho tổ chức, cá nhân nước ngoài) hoặc cung cấp hàng hóa theo điều kiện giao hàng DDP, DAT, DAP (Các điều khoản thương mại quốc tế – Incoterms).”

Tại khoản 2a Điều 13 Thông tư số 60/2012/TT-BTC nêu trên quy định tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế đối với ngành kinh doanh thương mại: cung cấp hàng hóa theo điều kiện giao hàng DDP, DAT, DAP (Các điều khoản thương mại quốc tế – Incoterms) là 1 %.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp công ty nước ngoài ký hợp đồng với Công ty TNHH Nipro Pharma Việt Nam để cung cấp hàng hóa cho Công ty theo điều khoản giao hàng DDU, nếu chỉ bao gồm dịch vụ vận chuyển đến địa điểm giao hàng mà không kèm theo các dịch vụ khác (như lắp đặt, chạy thử, bảo dưỡng…) tại Việt Nam thì áp dụng tỷ lệ (%) thuế TNDN trên doanh thu tính thuế là 1% trên toàn bộ giá trị hợp đồng đối với cả hai trường hợp có tách riêng hoặc không tách riêng được giá trị hàng hóa và giá trị dịch vụ.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Nipro Pharma Việt Nam biết./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục Thuế thành phố Hải Phòng;
– Vụ CST, PC (BTC);
– Vụ PC (TCT);
– Lưu: VT, CS (2b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

Hỏi đáp Công văn 3846/TCT-CS năm 2014 về chính sách thuế nhà thầu do Tổng cục Thuế ban hành trực tuyến

Liên hệ luật sư

Thông tin bắt buộc*
 • Công ty Luật LAWPRO Công ty Luật LAWPRO

  Năm 2007, LAWPRO được thành lập với tôn chỉ mục đích xuyên suốt là xây dựng niềm tin và uy tín đối với khách hàng – Trust Creates Value, đưa LAWPRO trở thành thương hiệu tư vấn luật tin cậy của [...]

 • Cam kết giá trị Cam kết giá trị

  1. Đội ngũ nhân sự chất lượng: LAWPRO có đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn được đào tạo bài bản ở các trường đại học luật, chuyên ngành luật lớn trong và ngoài nước, nhiều người đã [...]

 • Thành tích nổi bật của công ty luật Lawpro Thành tích nổi bật của công ty luật [...]

  Trong quá trình tác nghiệp, Công ty luật LAWPRO đã nhiều lần được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội và Sở Tư pháp thành phố Hà Nội [...]

 • Giao dịch điển hình Giao dịch điển hình

  Với đội ngũ Luật sư và các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý, Công ty Luật LAWPRO đã cung cấp dịch vụ pháp lý cho các khách hàng là doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động [...]