Công văn 4028/LĐTBXH-LĐTL năm 2014 về yếu tố khách quan ảnh hưởng đến lợi nhuận

Trả lời công văn số 1000/SLĐTBXH-CSLĐ ngày 7/10/2014 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh về xác định yếu tố khách quan ảnh hưởng đến lợi nhuận, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 4028/LĐTBXH-LĐTL
V/v yếu tố khách quan ảnh hưởng đến lợi nhuận
Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2014

Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh

 

Theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định số 50/2013/NĐ-CP; khoản 4 Điều 6 Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ và khoản 3 Điều 8 Thông tư số 18/2013/TT-BLĐTBXH; khoản 4 Điều 9 Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động và viên chức quản lý trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu thì khi xác định quỹ tiền lương thực hiện, công ty được loại trừ yếu tố khách quan ảnh hưởng đến lợi nhuận thực hiện, bao gồm: Nhà nước can thiệp để bình ổn thị trường, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, tăng hoặc giảm vốn nhà nước, tăng khấu hao để thu hồi vốn nhanh; công ty thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước định giá hoặc quản lý giá, thực hiện chương trình an sinh xã hội theo quy định của Chính phủ, đầu tư mới, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

 

Đề nghị quý Sở căn cứ vào quy định nêu trên báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh để xem xét, loại trừ yếu tố khách quan khi xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2013 đối với người lao động và viên chức quản lý của của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh theo đúng quy định.

 

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để quý Sở được biết, thực hiện./.

 

 

 

 Nơi nhận:
– Như trên;
– TT Phạm Minh Huân (để báo cáo);
– Lưu: VT, Vụ LĐTL.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

 

 

 

Hỏi đáp Công văn 4028/LĐTBXH-LĐTL năm 2014 về yếu tố khách quan ảnh hưởng đến lợi nhuận trực tuyến

Liên hệ luật sư

Thông tin bắt buộc*
 • Công ty Luật LAWPRO Công ty Luật LAWPRO

  Năm 2007, LAWPRO được thành lập với tôn chỉ mục đích xuyên suốt là xây dựng niềm tin và uy tín đối với khách hàng – Trust Creates Value, đưa LAWPRO trở thành thương hiệu tư vấn luật tin cậy của [...]

 • Cam kết giá trị Cam kết giá trị

  1. Đội ngũ nhân sự chất lượng: LAWPRO có đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn được đào tạo bài bản ở các trường đại học luật, chuyên ngành luật lớn trong và ngoài nước, nhiều người đã [...]

 • Thành tích nổi bật của công ty luật Lawpro Thành tích nổi bật của công ty luật [...]

  Trong quá trình tác nghiệp, Công ty luật LAWPRO đã nhiều lần được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội và Sở Tư pháp thành phố Hà Nội [...]

 • Giao dịch điển hình Giao dịch điển hình

  Với đội ngũ Luật sư và các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý, Công ty Luật LAWPRO đã cung cấp dịch vụ pháp lý cho các khách hàng là doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động [...]