Công văn 4078/LĐTBXH-LĐTL năm 2014 xin ý kiến hướng dẫn giải quyết chấm dứt hợp đồng lao động

Trả lời công văn số 269/CV-TC ngày 05/9/2014 của quý Công ty về việc xin ý kiến giải quyết chấm dứt hợp đồng lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 4078/LĐTBXH-LĐTL
V/v: xin ý kiến hướng dẫn giải quyết chấm dứt hợp đồng lao động
Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Cơ khí Hà Nội
(Số 74, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội)

1. Theo quy định tại Điều 48 Bộ luật Lao động năm 2012 thì khi hợp đồng lao động chấm dứt theo đúng quy định tại khoản 9 Điều 36 Bộ luật Lao động năm 2012, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

2. Theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 5 Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn việc giám định suy giảm khả năng lao động của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì hồ sơ giám định để thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi quy định phải có giấy đề nghị giám định khả năng lao động của người lao động.

Theo các quy định trên và nội dung công văn số 269/CV-TC của Công ty thì ông Nguyễn Đăng Hòa (sinh ngày 12/7/1955) có thời gian công tác tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Cơ khí Hà Nội là 39 năm 2 tháng nay đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật, ông Hòa không có nguyện vọng giám định khả năng lao động để thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi quy định thì khi ông Hòa chấm dứt hợp đồng lao động, Công ty có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho ông Hòa theo quy định tại Điều 48 Bộ luật Lao động nêu trên.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để công ty biết và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

 

 Nơi nhận:
– Như trên;
– TT Phạm Minh Huân (để b/c);
– Lưu VT, Vụ LĐTL.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG

Tống Thị Minh

Hỏi đáp Công văn 4078/LĐTBXH-LĐTL năm 2014 xin ý kiến hướng dẫn giải quyết chấm dứt hợp đồng lao động trực tuyến

Liên hệ luật sư

Thông tin bắt buộc*
 • Công ty Luật LAWPRO Công ty Luật LAWPRO

  Năm 2007, LAWPRO được thành lập với tôn chỉ mục đích xuyên suốt là xây dựng niềm tin và uy tín đối với khách hàng – Trust Creates Value, đưa LAWPRO trở thành thương hiệu tư vấn luật tin cậy của [...]

 • Cam kết giá trị Cam kết giá trị

  1. Đội ngũ nhân sự chất lượng: LAWPRO có đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn được đào tạo bài bản ở các trường đại học luật, chuyên ngành luật lớn trong và ngoài nước, nhiều người đã [...]

 • Thành tích nổi bật của công ty luật Lawpro Thành tích nổi bật của công ty luật [...]

  Trong quá trình tác nghiệp, Công ty luật LAWPRO đã nhiều lần được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội và Sở Tư pháp thành phố Hà Nội [...]

 • Giao dịch điển hình Giao dịch điển hình

  Với đội ngũ Luật sư và các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý, Công ty Luật LAWPRO đã cung cấp dịch vụ pháp lý cho các khách hàng là doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động [...]