Công văn 4238/LĐTBXH-LĐTL năm 2014 về tính trợ cấp mất việc làm

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nhận được công văn số 157/CV-TCHC ngày 31/10/2014 của Công ty cổ phần Lương thực Bình Trị Thiên về việc giải quyết chế độ trợ cấp mất việc làm; sau khi xem xét, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 4238/LĐTBXH-LĐTL
V/v tính trợ cấp mất việc làm
Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Lương thực Bình Trị Thiên

1. Theo quy định tại khoản 1 Điều 93 Bộ luật Lao động và Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương thì các doanh nghiệp tự xây dựng thang lương, bảng lương theo các nguyên tắc do Chính phủ quy định để làm cơ sở thỏa thuận mức lương trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động.

2. Theo quy định tại khoản 3 Điều 49 Bộ luật Lao động thì tiền lương để tính trợ cấp mất việc làm là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động mất việc làm. Vì vậy, đề nghị Công ty cổ phần Lương thực Bình Trị Thiên căn cứ mức lương trên hợp đồng lao động theo quy định nêu trên tính trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty cổ phần Lương thực Bình Trị Thiên biết, thực hiện./.

 

 Nơi nhận:
– Như trên;
– TT Phạm Minh Huân (để b/c);
– Lưu: VT, Vụ LĐTL.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

Hỏi đáp Công văn 4238/LĐTBXH-LĐTL năm 2014 về tính trợ cấp mất việc làm trực tuyến

Liên hệ luật sư

Thông tin bắt buộc*
 • Công ty Luật LAWPRO Công ty Luật LAWPRO

  Năm 2007, LAWPRO được thành lập với tôn chỉ mục đích xuyên suốt là xây dựng niềm tin và uy tín đối với khách hàng – Trust Creates Value, đưa LAWPRO trở thành thương hiệu tư vấn luật tin cậy của [...]

 • Cam kết giá trị Cam kết giá trị

  1. Đội ngũ nhân sự chất lượng: LAWPRO có đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn được đào tạo bài bản ở các trường đại học luật, chuyên ngành luật lớn trong và ngoài nước, nhiều người đã [...]

 • Thành tích nổi bật của công ty luật Lawpro Thành tích nổi bật của công ty luật [...]

  Trong quá trình tác nghiệp, Công ty luật LAWPRO đã nhiều lần được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội và Sở Tư pháp thành phố Hà Nội [...]

 • Giao dịch điển hình Giao dịch điển hình

  Với đội ngũ Luật sư và các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý, Công ty Luật LAWPRO đã cung cấp dịch vụ pháp lý cho các khách hàng là doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động [...]