Công văn 4268/LĐTBXH-LĐTL năm 2014 giải quyết chế độ cho người lao động

Trả lời công văn ngày 29/8/2014 của Ngân hàng TNHH một thành viên ANZ Việt Nam về việc giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm cho người lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 4268/LĐTBXH-LĐTL
V/v giải quyết chế độ cho người lao động
Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi: Ngân hàng TNHH một thành viên ANZ Việt Nam
(Tầng 7, tòa nhà Sun City, 13 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

 

1. Theo quy định tại Khoản 10 Điều 36 và Khoản 1 Điều 48 của Bộ luật Lao động thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên trong trường hợp người sử dụng lao động cho người lao động thôi việc do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế hoặc do sáp nhập, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp, hợp tác xã.

2. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 49 của Bộ luật Lao động thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động khi người sử dụng lao động cho người lao động thôi việc trong trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế theo Điều 44 hoặc do sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, hợp tác xã theo Điều 45 của Bộ luật Lao động.

Căn cứ quy định nêu trên thì cùng nội dung quy định tại Điều 44 và Điều 45 của Bộ luật Lao động được quy định hai chế độ giải quyết khác nhau (trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc làm), gây khó khăn cho việc thực hiện pháp luật lao động. Để giải quyết vấn đề này, sau khi có Báo cáo số 112/BC-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ về vướng mắc trong thi hành một số điều, khoản trong Bộ luật Lao động năm 2012, ngày 13/8/2014, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã có công văn số 716/UBTVQH13-CVĐXH, trong đó nêu rõ việc Chính phủ hướng dẫn người lao động thôi việc do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế hoặc do sáp nhập, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp, hợp tác xã được nhận trợ cấp mất việc làm là phù hợp với Điều 49 của Bộ luật Lao động.

Vì vậy, trường hợp người sử dụng lao động cho người lao động thôi việc khi thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế hoặc do sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định tại Điều 44 và Điều 45 của Bộ luật Lao động thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật Lao động.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Ngân hàng TNHH một thành viên ANZ Việt Nam biết và thực hiện./.

 

 Nơi nhận:
– Như trên;
– TT. Phạm Minh Huân (để b/c);
– Thanh tra Bộ (bộ phận 1 cửa);
– Lưu VT, Vụ LĐTL.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

Hỏi đáp Công văn 4268/LĐTBXH-LĐTL năm 2014 giải quyết chế độ cho người lao động trực tuyến

Liên hệ luật sư

Thông tin bắt buộc*
 • Công ty Luật LAWPRO Công ty Luật LAWPRO

  Năm 2007, LAWPRO được thành lập với tôn chỉ mục đích xuyên suốt là xây dựng niềm tin và uy tín đối với khách hàng – Trust Creates Value, đưa LAWPRO trở thành thương hiệu tư vấn luật tin cậy của [...]

 • Cam kết giá trị Cam kết giá trị

  1. Đội ngũ nhân sự chất lượng: LAWPRO có đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn được đào tạo bài bản ở các trường đại học luật, chuyên ngành luật lớn trong và ngoài nước, nhiều người đã [...]

 • Thành tích nổi bật của công ty luật Lawpro Thành tích nổi bật của công ty luật [...]

  Trong quá trình tác nghiệp, Công ty luật LAWPRO đã nhiều lần được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội và Sở Tư pháp thành phố Hà Nội [...]

 • Giao dịch điển hình Giao dịch điển hình

  Với đội ngũ Luật sư và các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý, Công ty Luật LAWPRO đã cung cấp dịch vụ pháp lý cho các khách hàng là doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động [...]