Công văn 4940/2014 xác định quỹ tiền lương thực hiện và trợ cấp thôi việc, mất việc làm cho người lao động

Trả lời công văn số 1486/LĐTBXH-LĐTL ngày 09/12/2014 của quý Sở về việc xác định quỹ tiền lương thực hiện và trợ cấp thôi việc, mất việc làm cho người lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
——————
Số: 4940/LĐTBXH-LĐTL
V/v xác định quỹ tiền lương thực hiện và trợ cấp thôi việc, mất việc làm cho người lao động
Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình

1. Theo quy định tại mục 1 Phụ lục số I ban hành kèm theo Thông tư số 18/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thì số lao động thực tế sử dụng bình quân để xác định quỹ tiền lương thực hiện bao gồm tất cả số lao động làm việc theo hợp đồng lao động thuộc đối tượng hưởng lương từ quỹ tiền lương theo quy định tại Thông tư này. Không bao gồm Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng, cán bộ chuyên trách đoàn thể do tổ chức đoàn thể trả lương.

2. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 94 và Khoản 3 Điều 95 của Bộ luật Lao động thì người sử dụng lao động có quyền lựa chọn hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán. Người lao động hưởng lương theo sản phẩm, theo khoán được trả lương theo thỏa thuận của hai bên; nếu công việc phải làm trong nhiều tháng thì hằng tháng được tạm ứng tiền lương theo khối lượng công việc đã làm trong tháng.

3. Theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 48 và Khoản 1 Điều 49 của Bộ luật Lao động thì khi người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên mà chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 hoặc mất việc làm theo quy định tại Điều 44 và Điều 45 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả tương ứng trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm cho người lao động. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

Hiện nay, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang trình Chính phủ Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động, trong đó có quy định về việc chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động có thời gian làm việc ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc khu vực nhà nước và chuyển đến làm việc tại doanh nghiệp trước ngày 01/01/1995. Vì vậy, trong khi chờ Nghị định này ban hành, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đối với thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật lao động nêu trên và ghi nhận thời gian người lao động làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc khu vực nhà nước chuyển đến làm việc tại doanh nghiệp trước ngày 01/01/1995 để chi trả trợ cấp thôi việc khi có quy định mới.

Đề nghị quý Sở căn cứ vào các quy định nêu trên để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– TT. Phạm Minh Huân (để b/c);
– Lưu VT, Vụ LĐTL
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

 

Hỏi đáp Công văn 4940/2014 xác định quỹ tiền lương thực hiện và trợ cấp thôi việc, mất việc làm cho người lao động trực tuyến

Liên hệ luật sư

Thông tin bắt buộc*
 • Công ty Luật LAWPRO Công ty Luật LAWPRO

  Năm 2007, LAWPRO được thành lập với tôn chỉ mục đích xuyên suốt là xây dựng niềm tin và uy tín đối với khách hàng – Trust Creates Value, đưa LAWPRO trở thành thương hiệu tư vấn luật tin cậy của [...]

 • Cam kết giá trị Cam kết giá trị

  1. Đội ngũ nhân sự chất lượng: LAWPRO có đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn được đào tạo bài bản ở các trường đại học luật, chuyên ngành luật lớn trong và ngoài nước, nhiều người đã [...]

 • Thành tích nổi bật của công ty luật Lawpro Thành tích nổi bật của công ty luật [...]

  Trong quá trình tác nghiệp, Công ty luật LAWPRO đã nhiều lần được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội và Sở Tư pháp thành phố Hà Nội [...]

 • Giao dịch điển hình Giao dịch điển hình

  Với đội ngũ Luật sư và các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý, Công ty Luật LAWPRO đã cung cấp dịch vụ pháp lý cho các khách hàng là doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động [...]