Công văn 91/BXD-KTXD năm 2014 hướng dẫn nghiệm thu, thanh toán hợp đồng xây dựng

Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng quy định hợp đồng theo đơn giá cố định thanh toán trên cơ sở khối lượng thực tế được nghiệm thu và đơn giá trong hợp đồng và phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan tương ứng với từng thời kỳ.

BỘ XÂY DỰNG
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 91/BXD-KTXD
V/v hướng dẫn nghiệm thu, thanh toán hợp đồng xây dựng.
Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2014

 

Kính gửi: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Yên Bái

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 204/BQL-KHTH ngày 22/7/2014 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Yên Bái đề nghị hướng dẫn nghiệm thu, thanh toán hợp đồng xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Tại khoản 5 Điều 18 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng quy định hợp đồng theo đơn giá cố định thanh toán trên cơ sở khối lượng thực tế được nghiệm thu và đơn giá trong hợp đồng. Điểm b Khoản 1 Điều 27 quy định nhà thầu thi công được phép thay đổi biện pháp thi công sau khi được bên giao thầu chấp thuận nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả công trình trên cơ sở giá hợp đồng đã ký kết. Do đó, trường hợp nhà thầu thay đổi biện pháp thi công đào đất (100% đào đất bằng máy thay cho biện pháp đào đất bằng máy kết hợp với đào bằng thủ công) như nêu trong văn bản số 204/BQL-KHTH và được chủ đầu tư cho phép thì nhà thầu được thanh toán theo khối lượng nghiệm thu thực tế và đơn giá trong hợp đồng.

2. Trường hợp chủ đầu tư và nhà thầu thống nhất tính chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công theo tỷ lệ % và được phân bổ vào từng đơn giá trong hợp đồng thì khi thanh toán hợp đồng không tách riêng khoản mục này (nếu hợp đồng không yêu cầu) mà thanh toán theo đơn giá tổng hợp đã quy định trong hợp đồng.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Yên Bái căn cứ hướng dẫn trên thực hiện theo quy định./.

 

Nơi nhận:
– Như trên
– Lưu VT, Vụ KTXD (G).
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

Hỏi đáp Công văn 91/BXD-KTXD năm 2014 hướng dẫn nghiệm thu, thanh toán hợp đồng xây dựng trực tuyến

Liên hệ luật sư

Thông tin bắt buộc*
 • Công ty Luật LAWPRO Công ty Luật LAWPRO

  Năm 2007, LAWPRO được thành lập với tôn chỉ mục đích xuyên suốt là xây dựng niềm tin và uy tín đối với khách hàng – Trust Creates Value, đưa LAWPRO trở thành thương hiệu tư vấn luật tin cậy của [...]

 • Cam kết giá trị Cam kết giá trị

  1. Đội ngũ nhân sự chất lượng: LAWPRO có đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn được đào tạo bài bản ở các trường đại học luật, chuyên ngành luật lớn trong và ngoài nước, nhiều người đã [...]

 • Thành tích nổi bật của công ty luật Lawpro Thành tích nổi bật của công ty luật [...]

  Trong quá trình tác nghiệp, Công ty luật LAWPRO đã nhiều lần được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội và Sở Tư pháp thành phố Hà Nội [...]

 • Giao dịch điển hình Giao dịch điển hình

  Với đội ngũ Luật sư và các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý, Công ty Luật LAWPRO đã cung cấp dịch vụ pháp lý cho các khách hàng là doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động [...]