Dịch vụ đăng ký giấy phép nhượng quyền thương mại

1) Điều kiện đăng ký nhượng quyền thương mại

 • Hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền đã được hoạt động ít nhất 01 năm.
 • Trường hợp thương nhân Việt Nam là Bên nhận quyền sơ cấp từ Bên nhượng quyền nước ngoài, thương nhân Việt Nam đó phải kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại ít nhất 01 năm ở Việt Nam trước khi tiến hành cấp lại quyền thương mại.
 • Đã đăng ký nhượng quyền thương mại với cơ quan có thẩm quyền theo quy định.
 • Hàng hoá, dịch vụ kinh doanh thuộc đối tượng của quyền thương mại không vi phạm quy định.
 • Hàng hoá, dịch vụ được phép kinh doanh nhượng quyền thương mại là hàng hoá, dịch vụ không thuộc Danh mục hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh.

Trường hợp hàng hoá, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh, Danh mục hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh sau khi được cơ quan quản lý ngành cấp giấy phép kinh doanh, giấy tờ có giá trị tương đương hoặc có đủ điều kiện kinh doanh.

2) Dịch vụ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

2.1. Chuẩn bị nhượng quyền

a) Nghiên cứu các thông tin, tài liệu do Khách hàng cung cấp về hệ thống kinh doanh;

b) Nghiên cứu các quy định của pháp luật có liên quan đến vụ việc;

c) Làm việc với Khách hàng để thu thập thêm thông tin về vụ việc;

d) Tư vấn cho Khách hàng quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến hoạt động nhượng quyền thương mại; Tư vấn pháp lý đối với các vấn đề liên quan đến hoạt động nhượng quyền thương mại trong nước, nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam và từ Việt Nam ra nước ngoài, đặc biệt lưu ý với khách hàng các khía cạnh pháp lý liên quan đến pháp luật thương mại, pháp luật canh tranh, pháp luật hợp đồng và pháp luật về sở hữu trí tuệ

e) Hỗ trợ pháp lý cho Khách hàng trong việc rà soát và kiện toàn các tài liệu pháp lý về việc thành lập và hoạt động của Khách hàng, các chi nhánh, văn phòng đại diện và cơ sở kinh doanh khác của Khách hàng;

f) Hỗ trợ pháp lý cho Khách hàng trong việc rà soát lại việc cấu trúc, tổ chức và quản trị hệ thống kinh doanh trước khi tiến hành nhượng quyền thương mại;

g) Tư vấn xây dựng quy chế, hỗ trợ pháp lý cho Khách hàng trong việc ban hành, sửa đổi, bổ sung và kiện toàn các quy chế, quy trình quản trị và vận hành hệ thống kinh doanh.

h) Hỗ trợ pháp lý cho Khách hàng trong việc ban hành, sửa đổi, bổ sung và kiện toàn các văn bản về quản trị lao động liên quan đến vận hành hệ thống kinh doanh;

i) Hỗ trợ pháp lý cho Khách hàng trong việc soạn thảo hồ sơ đăng ký nhượng quyền thương mại và thực hiện đăng ký bảo hộ các quyền sở hữu trí tuệ có liên quan đến hệ thống kinh doanh.

2.2. Tiến hành nhượng quyền

a) Soạn thảo các dự thảo văn bản thỏa thuận về nhượng quyền thương mại để Khách hàng xem xét và sử dụng trong quá trình đàm phán với các bên nhận quyền;

b) Hỗ trợ Khách hàng trong việc tiến hành thẩm định pháp lý đối với các bên nhận quyền, bên nhượng quyền;

c) Hỗ trợ pháp lý cho Khách hàng trong quá trình đàm phán và ký kết thỏa thuận về nhượng quyền thương mại với đối tác;

d) Hỗ trợ pháp lý cho Khách hàng trong việc thiết lập và áp dụng các quy tắc về kiểm soát hệ thống kinh doanh, gồm hoạt động của Khách hàng và đối tác, trong quá trình thực hiện thỏa thuận về nhượng quyền thương mại;

e) Hỗ trợ pháp lý cho Khách hàng trong việc nghiên cứu, rà soát, phản biện đối với các tài liệu liên quan đến quá trình thực hiện thỏa thuận về nhượng quyền thương mại giữa Khách hàng với đối tác;

f) Hỗ trợ pháp lý cho Khách hàng trong việc soạn thảo các văn bản gửi đối tác trong quá trình thực hiện thỏa thuận về nhượng quyền thương mại giữa Khách hàng với đối tác;

g) Hỗ trợ pháp lý cho Khách hàng trong việc thực hiện thủ tục báo cáo về nhượng quyền thương mại theo quy định của pháp luật.

2.3. Giải quyết tranh chấp

a) Hỗ trợ pháp lý cho Khách hàng trong việc soạn thảo các văn bản yêu cầu đối tác tuân thủ thỏa thuận về nhượng quyền thương mại và pháp luật có liên quan;

b) Hỗ trợ pháp lý cho Khách hàng trong việc giải quyết các công việc phát sinh từ việc chấm dứt thỏa thuận về nhượng quyền thương mại;

c) Hỗ trợ pháp lý cho Khách hàng trong việc thực hiện các thủ tục pháp lý về giải quyết tranh chấp phát sinh với đối tác, bao gồm việc tham gia tố tụng tại cơ quan giải quyết tranh chấp có thẩm quyền.

Hỏi đáp Dịch vụ đăng ký giấy phép nhượng quyền thương mại trực tuyến

Liên hệ luật sư

Thông tin bắt buộc*
 • Công ty Luật LAWPRO Công ty Luật LAWPRO

  Năm 2007, LAWPRO được thành lập với tôn chỉ mục đích xuyên suốt là xây dựng niềm tin và uy tín đối với khách hàng – Trust Creates Value, đưa LAWPRO trở thành thương hiệu tư vấn luật tin cậy của [...]

 • Cam kết giá trị Cam kết giá trị

  1. Đội ngũ nhân sự chất lượng: LAWPRO có đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn được đào tạo bài bản ở các trường đại học luật, chuyên ngành luật lớn trong và ngoài nước, nhiều người đã [...]

 • Thành tích nổi bật của công ty luật Lawpro Thành tích nổi bật của công ty luật [...]

  Trong quá trình tác nghiệp, Công ty luật LAWPRO đã nhiều lần được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội và Sở Tư pháp thành phố Hà Nội [...]

 • Giao dịch điển hình Giao dịch điển hình

  Với đội ngũ Luật sư và các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý, Công ty Luật LAWPRO đã cung cấp dịch vụ pháp lý cho các khách hàng là doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động [...]