Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên

Bên cạnh hình thức tư vấn pháp luật cho các khách hàng theo từng vụ việc, Công ty luật LAWPRO cung cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp.

Đối tượng sử dụng dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên:

 • Khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức hoạt động kinh doanh;
 • Khách hàng doanh nghiệp không có phòng pháp chế hoặc phòng pháp chế không đủ nhân lực triển khai;
 • Hoạt động kinh doanh của khách hàng là thường xuyên, liên tục và tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý;

Phương thức tính phí dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên

 • Phí dịch vụ tư vấn thường xuyên có thể được Khách hàng lựa chọn theo gói cố định (phí dịch vụ thanh toán cố định hàng tháng cho Số giờ Cơ bản do Khách hàng lựa chọn) hoặc gói linh hoạt (ứng tiền sử dụng dịch vụ trước và sử dụng thời gian tư vấn theo số tiền đã ứng);
 • Phí dịch vụ tư vấn thường xuyên được thanh toán trên Số giờ Cơ bản nhân với đơn giá trong biểu phí tư vấn thường xuyên;
 • Phí luật sư hàng tháng tỷ lệ nghịch với Số giờ Cơ bản là ưu đãi dành cho các Khách hàng có nhu cầu sử dụng nhiều dịch vụ pháp lý;
 • Đối với gói dịch vụ tư vấn thường xuyên và thanh toán hàng tháng, Khách hàng chịu trách nhiệm quản lý khối lượng công việc phù hợp với Số giờ Cơ bản trong mỗi tháng. Trong trường hợp Khách hàng không sử dụng hết toàn bộ Số giờ Cơ bản trong bất kỳ tháng nào, thời gian làm việc còn lại của Số giờ Cơ bản của tháng đó sẽ được chuyển sang tối đa một (01) lần cho tháng tiếp theo. Bất kỳ Số giờ Cơ bản nào không được sử dụng hết trong hai (02) tháng sẽ không được sử dụng tiếp; Tùy theo nhu cầu của hoạt động kinh doanh, Khách hàng có thể yêu cầu thêm giờ làm việc theo từng vụ việc. Bất kỳ công việc nào do LAWPRO thực hiện vượt quá Số giờ Cơ bản sẽ được tính theo mức phí theo giờ ưu đãi;
 • Phí dịch vụ tư vấn thường xuyên không áp dụng cho các vụ việc giải quyết tranh chấp tại các cơ quan tòa án, trọng tài hoặc trong các thương vụ mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, dịch vụ liên quan đến thủ tục hành chính (đăng ký kinh doanh, đăng ký quyền sở hữu trí tuệ,….). _MG_7438 (Copy)

Phạm vi dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên cho doanh nghiệp

 • Tư vấn pháp luật kinh doanh, lao động, doanh nghiệp và các vấn đề pháp lý khác liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp;
 • Rà soát pháp lý về cơ cấu, tổ chức và hoạt động thông qua việc soạn thảo, sửa đổi các văn bản do bộ máy quản lý của doanh nghiệp phát hành;
 • Tư vấn, hướng dẫn và kiểm tra tuân thủ pháp luật, chế độ báo cáo và công bố thông tin đối với các văn bản pháp lý và văn bản nội bộ do doanh nghiệp ban hành;
 • Tư vấn và cung cấp dịch vụ kiện toàn hồ sơ pháp lý doanh nghiệp (đăng ký kinh doanh, thuế, lao động….) tránh cho doanh nghiệp các rủi ro pháp lý từ các cơ quan thanh tra, kiểm tra;
 • Hỗ trợ soạn thảo và hiệu đính các hợp đồng kinh tế, dân sự; đề xuất giải pháp phòng ngừa rủi ro đối với việc ký kết và thực hiện hợp đồng; Đại diện hoặc hỗ trợ doanh nghiệp tham gia thương lượng, đàm phán ký kết hợp đồng với bên thứ ba;
 • Cảnh bảo các rủi ro pháp lý trong hoạt động quản trị doanh nghiệp cũng như hoạt động kinh doanh;
 • Cung cấp miễn phí văn bản pháp luật bằng tiếng Việt để doanh nghiệp tham khảo trong phạm vi cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật của LAWPRO khi có yêu cầu; và
 • Bất kỳ nội dung tư vấn pháp lý nào khác theo yêu cầu hợp lý bằng văn bản của doanh nghiệp tại từng thời điểm.

Hỏi đáp Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên trực tuyến

Liên hệ luật sư

Thông tin bắt buộc*
 • Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên Dịch vụ tư vấn pháp luật thường [...]

  Bên cạnh hình thức tư vấn pháp luật cho các khách hàng theo từng vụ việc, Công ty luật LAWPRO cung cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp. Đối tượng sử dụng dịch vụ tư vấn pháp lý [...]

 • Tư vấn pháp lý về điều kiện kinh doanh và các giấy phép Tư vấn pháp lý về điều kiện kinh [...]

  LAWPRO là hãng luật cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp trọn gói, từ khi doanh nghiệp được thành lập (tư vấn thành lập công ty, bảo hộ thương hiệu) đến khi doanh nghiệp hoạt động [...]

 • Tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam Tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt [...]

  Với sự hiểu biết toàn diện và đầy đủ về pháp luật cũng như môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, Công ty Luật LAWPRO có thể cung cấp cho các nhà đầu tư nước ngoài các ý kiến tư vấn [...]

 • Tư vấn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ Tư vấn đăng ký bảo hộ quyền sở [...]

  Thương hiệu được hiểu là một tập hợp gồm: nhãn hiệu hàng hoá, lô gô, các biểu tượng, các tiêu chí thương mại, các khẩu hiệu thông điệp, bao gói, các chỉ dẫn thương mại khác…, khi [...]