Quy định mới về quản lý ngoại hối trong hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 19/2014/TT-NHNN hướng dẫn cụ thể Nghị định 70/2014/NĐ-CP, về quản lý ngoại hối đối với các hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 25/09/2014 và được đánh giá là mang lại ý nghĩa lớn đối với các nhà đầu tư nước ngoài hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam.

1. Được phép mở tài khoản bằng Đồng Việt Nam:

Khoản 1 Điều 6 Thông tư 19 quy định như sau: “Để thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh được mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ, bằng đồng Việt Nam tại 01 (một) ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch thu, chi quy định tại Điều 7 và Điều 8 Thông tư này”.

Trong khi đó, Nghị định số 160/2006/NĐ-CP trước đây quy định: “Người cư trú là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ tại một tổ chức tín dụng được phép để thực hiện các giao dịch thu, chi sau đây:…

Như vậy, kể từ ngày 25/09/2014, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài Việt Nam và nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh có thể được mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài bằng tiền đồng, bên cạnh việc mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ như trước đây. Quy định này rất có ý nghĩa cho hoạt động đầu tư trong trường hợp các nhà đầu tư muốn tái đầu tư từ nguồn thu nhập hợp pháp bằng đồng Việt Nam.

Ngoài ra, Thông tư này cũng quy định, nhà đầu tư nước ngoài được sử dụng tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ, tài khoản thanh toán bằng tiền đồng mở tại ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch mua ngoại tệ, chuyển vốn đầu tư trực tiếp và nguồn thu hợp pháp ra nước ngoài trong trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài Việt Nam phải đóng tài khoản vốn do giải thể, chấm dứt hoạt động.

Nhà đầu tư nước ngoài được chuyển ra nước ngoài vốn đầu tư trực tiếp khi giải thể doanh nghiệp, chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp có vốn FDI, giảm vốn đầu tư hoặc kết thúc, thanh lý, chấm dứt hoạt động, tiền gốc, lãi và chi phí vay nước ngoài, lợi nhuận và các nguồn thu hợp pháp liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp.

Nhà đầu tư nước ngoài được sử dụng các nguồn thu hợp pháp bằng tiền đồng từ hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam để mua ngoại tệ tại tổ chức tín dụng được phép và chuyển ra nước ngoài trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày mua được ngoại tệ.

2. Quy định về việc chuyển vốn trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư

Liên quan đến việc chuyển vốn trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, Thông tư này còn quy định, trước khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài được phép chuyển vốn đầu tư vào Việt Nam để đáp ứng các chi phí hợp pháp cho giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Và sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư Việt Nam trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài Việt Nam và nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phải tất toán phần vốn đầu tư đã chuyển vào Việt Nam.

Và theo các cơ quan quản lý đầu tư nước ngoài của các địa phương, quy định này rất có ý nghĩa đối với các nhà đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp Việt Nam khi tham gia góp vốn đầu tư vào doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Việt Nam. Vì lâu nay các chi phí cho giai đoạn chuẩn bị trước khi có giấy phép đầu tư của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Việt Nam như chi phí thuê tư vấn xin giấy phép đầu tư, thuê chuyên gia từ nước ngoài đến Việt Nam tìm hiểu về môi trường đầu tư, khảo sát địa điểm,… cơ quan thuế của một số địa phương không hoạch toán vào chi phí của doanh nghiệp đầu tư vì lâu nay chưa có quy định cụ thể. Với thông tư mới này của Ngân hàng Nhà nước, thì có thể những chi phí này sẽ có thể đưa vào chi phí hoạt động khi doanh nghiệp được cấp giấy phép.

Người viết: Lê Thị Ngọc Loan – LAWPRO

Hỏi đáp Quy định mới về quản lý ngoại hối trong hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam trực tuyến

Liên hệ luật sư

Thông tin bắt buộc*
 • Công ty Luật LAWPRO Công ty Luật LAWPRO

  Năm 2007, LAWPRO được thành lập với tôn chỉ mục đích xuyên suốt là xây dựng niềm tin và uy tín đối với khách hàng – Trust Creates Value, đưa LAWPRO trở thành thương hiệu tư vấn luật tin cậy của [...]

 • Cam kết giá trị Cam kết giá trị

  1. Đội ngũ nhân sự chất lượng: LAWPRO có đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn được đào tạo bài bản ở các trường đại học luật, chuyên ngành luật lớn trong và ngoài nước, nhiều người đã [...]

 • Thành tích nổi bật của công ty luật Lawpro Thành tích nổi bật của công ty luật [...]

  Trong quá trình tác nghiệp, Công ty luật LAWPRO đã nhiều lần được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội và Sở Tư pháp thành phố Hà Nội [...]

 • Giao dịch điển hình Giao dịch điển hình

  Với đội ngũ Luật sư và các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý, Công ty Luật LAWPRO đã cung cấp dịch vụ pháp lý cho các khách hàng là doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động [...]