Tư vấn soạn thảo quy chế nội bộ doanh nghiệp

Là một trong những đơn vị tư vấn luật chuyên nghiệp và bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp, LAWPRO thấu hiểu sâu sắc những vấn đề mà các doanh nghiệp Viêt Nam quan tâm trong việc tổ chức hệ thống quản trị doanh nghiệp. Ngoài các dịch vụ đăng ký kinh doanh, Luật sư LAWPRO còn cung cấp cho khách hàng dịch vụ tư vấn quản trị doanh nghiệp, tư vấn xây dựng quy chế quản lý nội bộ doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có được một hệ thống văn bản quản lý vững mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển hoạt động kinh doanh.

Vai trò của các quy chế quản lý nội bộ doanh nghiệp

 • Đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động quản lý.
 • Phân định quyền hạn và trách nhiệm rõ ràng trong từng vị trí của bộ máy quản lý.
 • Hướng bộ máy quản lý doanh nghiệp hoạt động hợp pháp.
 • Hướng dẫn hoặc giải thích chi tiết các quy định của doanh nghiệp._MG_7469 (Copy)

Dịch vụ tư vấn soạn thảo quy chế nội bộ doanh nghiệp của LAWPRO

 • Tư vấn xây dựng Điều lệ phù hợp với các doanh nghiệp khác nhau.
 • Tư vấn xây dựng thỏa thuận cổ đông/thành viên phù hợp với yêu cầu và đặc thù của mỗi chủ doanh nghiệp.
 • Tư vấn xây dựng quy chế quản trị nội bộ cho bộ máy lãnh đạo doanh nghiệp: quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát.
 • Tư vấn soạn thảo quy chế hoạt động của các phòng chuyên môn trong doanh nghiệp.
 • Tư vấn soạn thảo quy chế về quản trị nhân sự: tuyển dụng lao động, đào tạo nhân sự.
 • Tư vấn xây dựng bộ quy tắc về ứng xử trong doanh nghiệp.
 • Tư vấn xây dựng quy chế tiền lương, thưởng, chế độ chính sách cho người lao động.
 • Tư vấn soạn thảo các quy chế quản lý hoạt động kinh doanh như quy chế quản lý tài chính, quy chế quản lý đầu tư, quy chế quản lý hợp đồng.
 • Tư vấn xây dựng quy trình để triển khai từng quy chế, dễ dàng cho việc sử dụng, thuận tiện cho người lao động cũng như cấp quản lý của doanh nghiệp.

Hỏi đáp Tư vấn soạn thảo quy chế nội bộ doanh nghiệp trực tuyến

Liên hệ luật sư

Thông tin bắt buộc*
 • Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên Dịch vụ tư vấn pháp luật thường [...]

  Bên cạnh hình thức tư vấn pháp luật cho các khách hàng theo từng vụ việc, Công ty luật LAWPRO cung cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp. Đối tượng sử dụng dịch vụ tư vấn pháp lý [...]

 • Tư vấn pháp lý về điều kiện kinh doanh và các giấy phép Tư vấn pháp lý về điều kiện kinh [...]

  LAWPRO là hãng luật cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp trọn gói, từ khi doanh nghiệp được thành lập (tư vấn thành lập công ty, bảo hộ thương hiệu) đến khi doanh nghiệp hoạt động [...]

 • Tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam Tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt [...]

  Với sự hiểu biết toàn diện và đầy đủ về pháp luật cũng như môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, Công ty Luật LAWPRO có thể cung cấp cho các nhà đầu tư nước ngoài các ý kiến tư vấn [...]

 • Tư vấn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ Tư vấn đăng ký bảo hộ quyền sở [...]

  Thương hiệu được hiểu là một tập hợp gồm: nhãn hiệu hàng hoá, lô gô, các biểu tượng, các tiêu chí thương mại, các khẩu hiệu thông điệp, bao gói, các chỉ dẫn thương mại khác…, khi [...]